ติดต่อสอบถาม

China - Hong Kong

Korea – Ansan

China - Dongguan

China - Taiwan

Schmoll Asia Pacific Ltd. Taiwan Branch (H.K.)
+886-(0)3-325-1405

China - Kunshan

Schmoll PCB Equipment (Kunshan) Co., Ltd.
+86-(0)512-5737 1853

Thailand – Bangkok

Japan - Osaka (Agent)

Japan - Tokyo (Agent)

Malaysia – Penang

Vietnam - Hanoi

Singapore

China - Hong Kong
Schmoll Asia Pacific Limited
Korea – Ansan
Schmoll Asia Pacific Korea Co., Ltd.
China - Dongguan
Dongguan Schmoll Electronic Equipment Co., Ltd
China - Taiwan
Schmoll Asia Pacific Ltd. Taiwan Branch (H.K.)
China - Kunshan
Schmoll PCB Equipment (Kunshan) Co., Ltd.
+86-(0)512-5737 1850
+86-(0)512-5737 1853
Thailand – Bangkok
Schmoll Asia Pacific (Thailand) Ltd.
Japan - Osaka (Agent)
Sanko Giken Kogyo Co., Ltd.
Japan - Tokyo (Agent)
Sanko Giken Kogyo Co., Ltd.
Malaysia – Penang
Schmoll Asia Pacific (Malaysia) Sdn Bhd
Vietnam - Hanoi
MMGA VIETNAM CO.,LTD
Singapore
SM CNC services Pte Ltd
ช่องทางการติดต่อ
Please submit all applications online through our email address: career@schmoll-asia.com
แผนผัง