SAP เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรของเราเอง

SAP เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรของเราเอง

กลุ่มบริษัทชโมลล์ คือบริษัทผู้นำเครื่องจักรแห่งความแม่นยำ พวกเรามีทีมผู้เชียวชาญรับฟังความคิดเห็นและให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขในแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อลดการสูญเสียให้แก่ลูกค้า และนำองค์ประกอบการอมอบความรู้ใหม่ๆและเทคโมโลยีสูงสุดจากโรงงานของเรา

กลุ่มบริษัทชโมลล์ คือบริษัทผู้นำเครื่องจักรแห่งความแม่นยำ พวกเรามีทีมผู้เชียวชาญรับฟังความคิดเห็นและให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขในแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อลดการสูญเสียให้แก่ลูกค้า และนำองค์ประกอบการอมอบความรู้ใหม่ๆและเทคโมโลยีสูงสุดจากโรงงานของเรา

ภาพรวมทั่วไป
นวัตกรรมเทคโนโลยีจากเยอรมัน

หากคุณกำลังมาหานวัตกรรมจากเยอรมันและได้รับการดูแลจากทีมงานที่แข็งแกร่ง และพวกเราคือผู้ให้บริการแก้ไข้ระดับโลกเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต PCB

กระบวนการผลิตที่ชาญฉลาด

หากคุณกำลังมองหาการปรับปรุงคุณภาพและลดการสูญเสีย. เราสามารถช่วยเหลือเพื่อเพิ่มให้ประสบความสำเร็จในการตลาด.ด้วยทีมงาน R&D ที่คอยช่วยเหลือหาวิธีการที่ชาญฉลาด

พัฒนากระบวนการผลิต

คุณต้องการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน PCB ในอนาคต เครื่องมือล้ำสมัยของเราที่ออกแบบโดยประสบการณ์ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันดีเยี่ยมทำให้เราเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญสำหรับความท้าทายด้านการผลิตของคุณ

สามารถแข่งขันได้ในตลาด

มาร่วมเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงงานของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคต

Management
สถานที่ให้บริการ
แผนผัง