มาร่วมเป็นผู้นำด้านเทคโนโยลีล้ำสมัยกับเรา

มาร่วมเป็นผู้นำด้านเทคโนโยลีล้ำสมัยกับเรา
ข่าวสารและงานแสดงผลิตภัณฑ์
งานแสดงผลิตภัณฑ์
HKPCA International Electronics Circuit Exhibition
Shenzhen Convention & Exhibition Center, China
2019/12/04
HKPCA International Electronics Circuit Exhibition
Shenzhen Convention & Exhibition Center, China
2019/12/04
การสนับสนุน
แผนผัง