มาร่วมเป็นผู้นำด้านเทคโนโยลีล้ำสมัยกับเรา

มาร่วมเป็นผู้นำด้านเทคโนโยลีล้ำสมัยกับเรา
ข่าวสารและงานแสดงผลิตภัณฑ์
งานแสดงผลิตภัณฑ์


HKPCA International Electronics Circuit Exhibition (Shenzhen)
Shenzhen Convention & Exhibition Center, China
2021/12/08
การสนับสนุน
แผนผัง